close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
فروشگاه اینترنتی سنترکالا centerkalla مرکز کالاها لوازم تجهیزات خانه اشپزخانه شخصی پزشکی اداری با قیمت مناسب و منصفانه - 218

فروشگاه اینترنتی سنترکالا centerkalla مرکز کالاها لوازم تجهیزات خانه اشپزخانه شخصی پزشکی اداری با قیمت مناسب و منصفانه

صفحات جانبی

تماس با ما

نکاتی درموردتبلیغات

بنام خدا

 

باسلام وعرض ادب 

 

نکاتی که درموردتبلیغات طبق تحقیقات برای فعالان امورمالی،بازاروسرمایه نتیجه گیری شده ومیتواندتوجه به اینهارونق کسب وکاررادرپی داشته باشد رابصورت خلاصه ومفیدخدمتتان بیان میکنم....

 

یکی ازمهمترین گامهادرهربرنامه تبلیغاتی ارزیابی اثارتبلیغات است وارتباطی که این تبلیغات بااهداف سازمان دارد...

 

تغییرات دربودجه تبلیغاتی،شکل ومحتوای پیام هاونوع رسانه هاوکانال های ارتباطی وحتی زمان وشرایط اجرای تبلیغ منجرب تبلیغات مفیدوموثرخواهدشد....

 

براساس تئوری اقتصادکلاسیک هادرشرایط رقابت کامل تبلیغات هزینه ایی پوچ وبیهوده است وتاثیری درسوداوری بنگاه نداردزیرافروشنده بامنحنی تقاضای ثابت روبروست....

 

درتئوری اقتصادمدرن سه نظریه وجوددارد: اول ، تبلیغات تشویقی که برای نشان دادن تمایزمحصول ونام تجاری استفاده میشود. دوم ، تبلیغات اگاهی دهنده که برای نشان دادن کیفیت خدمات ومحصگلات استفاده میشود. سوم ، تبلیغات مکمل که برای محصولات یاخدمات موردنظرتکمیل کننده استفاده میشود.....

 

براساس تئوری u وارونه حجم تبلیغات بایدهمچنان که ساختاربازارازرقابت محض به رقابت انحصاری تغییرمیکندافزایش می یابد....

 

تبلیغات سوددهی بهمراه داردوبین هزینه های تبلیغات وسوداوری رابطه مستقیمی وجوددارددرتمرکزبازاریعنی بازارانحصاری یاشبه انحصاری سودسازمان فعال بیشتراست....

 

 تبلیغات درکنارتصویرسازی درست ازسازمان وکیفیت ادراک شده توسط مشتریان ورضایتمندی انهاازعوامل موثربه وفاداری به برندیامارک مربوطه هست...

 

باسپاس فراوان داوودسیف الهی موفقیتتان راارزومندم.


بخارشوی بایترون

بخارشوی بایترون Bitron مدل BSX-2100

قدرت 1500 وات، حجم مخزن 1.8 لیتر، مجهز به مجموعه کاملی از قطعات جانبی برای سطوح مختلف 

 

430,000 تومان ج

 مشخصات 

قدرت 1500 وات

حجم مخزن 1.8 لیتر

مجهز به مجموعه کاملی از قطعات جانبی برای سطوح مختلف

بدنه مخزن آنتی باکتریال

دارای کلید اسپری بخار بر روی دسته تفنگی

دیگ آب جوش از فولاد ضد زنگ

همراه با 24 ماه خدمات طلایی بایترون

با ضمانتنامه بایترون


اتوپرسی فلر

اتوپرسی فلر Feller مدل SPU 100 W/BK

توان: 2200 وات، سیستم کنترل الکترونیکی مقدار مواد معدنی در آب، ابعاد صفحه پرس: 290*790 میلی متر(قیمت قبل از فروش ویژه1200000 تومان ) 

 

1,120,000 تومان 

مشخصات

 

توان: 2200 وات

ولتاژ: 230 ولت

فرکانس: 50 هرتز

ابعاد: 640* 315* 945 میلی متر

ابعاد صفحه پرس: 290*790 میلی متر

فشار بخار: 50 کیلوگرم /سانتی متر

حجم بخار: 110-90 گرم / دقیقه

سیستم کنترل الکترونیکی مقدار مواد معدنی در آب

طراحی جدید

سیستم الکترونیکی ایمنی وخاموش‌شدن به‌صورت اتوماتیک

دارای کارتریج رسوب گیر

دارای نشان‌گر طول عمر کارتریج

فشار بخار قوی

آماده‌شدن بخار در 2 دقیقه

خروج بخار به‌صورت اتوماتیک

دارای فشار اتوماتیک برای نتایج عالی اتوکشی

مخزن آب جداشدنی برای پرکردن مجدد در هر زمان

صفحه‌ی گرم کننده‌ با پوششی محافظ از آنود

دارای صفحه‌کنترل قابل تنظیم در دو رنگ سفید و مشکی

24 ماه گارانتی


معرفی وفروش کتاب ازدواجها،خانواده هاوافرادایده ال

بنام خدا

 

باسلام وعرض ادب

 

ایامی خواهیدبهترین خصوصیات رابشناسید؟ایابدنبال تغییراتی عمیق دردیدگاهها ونگرشهاهستید؟ایاتغییرات عمیق درتفکر،روشهای زندگی می خواهید؟ایامی خواهیدروابط وزندگی ایده ال داشته باشید؟ایامی خواهیدبدانیدویژگیها،خصوصیات،رفتارایده الهاچگونه است؟چگونگی ایده ال شدن رادراین کتاب یادمیگیرید.

 

دراین کتاب تفکیک جنسیتی انجام نشده زیراازنظرمدیریت مردان وزنان هردومیتوانندتحول افرین باشند. دراین کتاب خصوصیات وروشهای زندگی،اصول،قوانین،ویژگیها،تفکرات ورفتارهای ایده الها بیان شده وصراحتااعلام میشودهمگان دارای این خصوصیات هستندوفقط بایداجازه بروزوظهوربه انهارابایدبدهند.

 

برخی ازخصوصیات ایده الهادارند. مهربانی،بخشش،عدم رقابت جویی،درک زیادهمدیگر،ارضای نیازهای همدیگر،پافشاری نکردن برنظریات وتفکرات نادرست،مداومت دربهبودتفکرات ورفتارها وبیانات درست،صداقت وپایبندبودن به اصول اخلاقی واندیشیدن اخلاقی،استقامت بخرج دادن درمقابل ناامیدیها،شکست ها،دلسردیهاومشکلات وصبوربودن،خوب گوش کردن به حرفهای همدیگروزمان اختصاص دادن به هم....

 

ارزشهایی که درزندگی افرادایده ال وجوددارد عبارتندازدرستی،داشتن کارایی وخلاقیت،شادابی ونشاط،احترام،نواوری،صداقت،انعطاف پذیری،داشتن چشم اندازمشترک،تعهد،اطمینان،صمیمیت وصراحت،هدفمندبودن،وفاداری،همکاری،انسجام و..... که عصاره ارزشهارئیس خانه انهامیشودوبرطبق انهاعمل میگرددزیراهمه جاارزشهای مشترک افرادراپیرامون محورمشترک همسومیکند... اخلاق گرایی درایده الها روح عدالت جویی رانشان میدهد...

 

انان میدانندانچه که خانواده هاوزوجهای امروزی بایدبدانندچندین برابرمطالبی است که خانواده های دهه های پیش بایدازان مطلع می بوده اندومیدانندازدواج امروزه براساس اصول وقاعده بایدصورت گیرد... باسپاس سیف الهی برای دریافت فایل صوتی وفایل نوشتاری کتاب درایمیل یاسایت یاوبلاگتان لطفاایمیل بزنید.


معرفی وفروش کتاب ازدواجها،خانواده هاوافرادایده ال

معرفی وفروش کتاب کسب وکارتیمی

بنام خدا

 

باسلام وعرض ادب 

 

ایادوست دارییدکسب وکارخودراداشته باشید؟ایادوست دارییدکسانی راکه دوستشان دارییدراازمشکلاتشان برهانید؟ایامی خواهیدبه نزدیکترین افرادبه خودتان کمک کنید؟ایامی خواهیدبصورت علمی وکاربردی ونتیجه دارکاری رایجادواداره وازان دربصورت مداوم درامدزیادبرای خودوسایرین کسب کنید؟ایادوست دارییددرکوتاهترین زمان بامدیریت بهینه زمانتان به بهترین وبیشترین موفقیتهادست یابید؟به چه نحوی جلسات تیم های خانوادگی رااداره کنیم؟چراوچگونه کسب وکارتیمی خانوادگی ایجادکنیم؟ایامی خواهیدبانزدیکان واشنایان ودوستان تیم کاری تشکیل بدهیدوانرارهبری کنید؟.... مابه این سوالات وموضوعات ومسائل مرتبط باانهادراین کتاب جواب داده ایم ونحوه ایجادتیم قدرتمندراتوضیح داده ایم....

 

بخشی ازاین کتاب؟؟؟

 

امروزه همگان واقف به سایه شوم نظام سرمایه داری وتبلیغات رنگین وجلوه های متعددبرای هرچه بیشترمسلط شدن برافکارانسانهاهستیم ونتایج این سلطه که کشتارها،جرم وجنایات،بی عدالتی ها،فقروفساد،جنگ ها،نابرابریهاومواردفجیع ترازاینهارابه عینه می بینیم...

 

انان باتبلیغات حرص،طمع،ازمندی،قدرت طلبی فردیت وفردیت طلبی که نتیجه ایی جزشکست وگرفتارشدن دردام کلاه برداران نداردوکلیه مواردپوچ وتوهمی رابصورت ایده ال مطرح میکنندوباامکانات رسانه ایی بصورت تصاویرتوهمی القامیکنندوبراذهان اکثریت تسلط پیداکرده اند....

 

بانیازهای کاذب ذهنیتی که بوجوداورده اندازتلاشها،تمامی منابع،امکانات،داشته های اکثریت ذه نفع رفاه اقلیت بهره کشی میکنند.... ورفته رفته برشدت ان اضافه میکنند.انچه مردم بایدبدانندباادامه دادن به این روال همان نتایج گذشته وحتی بدترازان برسرفرزندانشان وخودشان واطرافیانشان ودوستانشان دراینده نازل خواهدشد...

 

این نظام بامسلط کردن نفسانیات وحرص وطمع باعث شده مردم به سمت خریدونگهداری دارایی های نابهره ورمثل زمین،مسکن،طلاوجواهرات،ارزها،لوازم لوکس وتجملی وزندگی اشرافی وتشریفات بی حدومرزکشیده شوندکه زاییده ذهنهای بیماروفردیت طلب وسواستفاده گرواشرافی گری ضعیف وپست فرانسوی،انگلیسی وامریکایی ونظامهای سرمایه داریست که خوداقتصاددانانشان فریادمیزنندنظام سرمایه داری شکست خورده وجوابگوی مشکلات بشری نیست ولی مردم بادیدن وشنیدن خودشان توجهی به این صداهانمیکنندوهمواره به راه باطل خوداصرارمیورزند..

 

.راهی که مردم میتوانندبرگزیننداینست که بجای پس اندازدارایی های نابهره وربخشی ازپس اندازهاوفروش دارایی های نابهره وربه تشکیل تیم های کاری خانوادگی بااشنایان ودوستان خودشان اقدام کنندوانواع کسب وکارهاراراه اندازی کنندوبه ارائه تولیدوخدمات هرچه بیشتراقدام نمایندواینگونه ازبیکاری فرزندان ونابرابریهاوبی عدالتی هاجلوگیری کنندوناله سرندهنداین رازیست که نظام سرمایه داری انراقرنهاست پنهان نگه داشته وسرکوب نموده مردم بایدبااتحادشان وقویترکردن پیوندهاوانسجام هرچه بیشترتیم های واحدبرای راه اندازی کسب وکارهاازاشنایان ودوستان خوداقدام کنند....

 

. سرمایه داری بدنبال فردیت افرادوفردیت طلبی برای استثمارهرچه بیشترانسانهاست وبرایش خانواده وانسان اسیایی،امریکایی،اروپای وافریقایی هیچ تفاوتی ندارد.... خانواده بجای خریددارایی نابهره وری مثل طلاودرمقابل دیدن بیکاری فرزندانشان به سرمایه گذاری این پولهادرتیم های کاری خانوادگی اقدام کنند وبااینکارهابه فرهنگ ناکارامدوغیرموثرتضعیف کننده واسیب زن وغیرانسانی،اشرافی گری دامن نزنندچون این اتش قدرتمندحرص وطمع است که خودشان رادران میسوزاندوشدیدترخواهدسوزاندهم خودشان وهم فرزندانشانراطعمه خودخواهدکرد....

 

کسانی که به معنای امروزی برای همدیگرکلاس میگذارندودارایی وظواهررانشانه تشخص میدانندکسانی اندکه ضعیف وافرادبی ثمر،بی خود،اسی زننده روح وذهن وزندگی مردم وافرادفوق العاده سطحی نگرجامعه اندکه انواع توهین هارابه مردم،دوستانشان،اشنایان دورونزدیکشانی میکنندوانواع بی احترامی هاراروامیدارندوبه واقع نشان میدهندافرادضررزن به خودودیگرانند بایداینان رابه نگرش عمیق وخصلتهای خوب انسانی فراخواندودرصورت هدایت نشدنشان بشدت ازانان دوری وبرخوردکرد... 

 

مردم بخصوص خانواده هانبایداجازه دهندهیچ سیستمی اتحادوانسجام وهمفکری وهم ذهنی،انانراازبین ببردبلکه بایدباتجمیع منابع وامکانات وداشته هایشان وددنبال کردن طرح،هدف وخواست مشترک،همگام باارزشهاواصول درست زندگیشان راازظلم وستم افرادمریض مبراکنندوان زندگی رادرست کنندکه میخواهند.... 

 

افراددرتیم کاری کاراییشان به چندین برابرمیرسدوامروزه اگاه باشیدتمامی شرکتهای درصدربصورت تیمی اداره میشوندواین دلیل موفقیت است فردیت همیشه باشکست مواجه بوده وازاین به بعدهم خواهدبودگروه هم شکست میخوردولی دیرترامایک تیم منسجم همیشه موفق است.....


معرفی وفروش کتاب کسب وکارتیمی

موکت شوی وکف شوی کارشر

موکت شور و کف شوی کارشر Karcher مدل SE-5.100

کف شوی و فرش و موکت شور و شوینده مبلمان، توان 1400 وات، ظرفیت مخزن (تمیز/کثیف) 4/4 لیتر 

1,600,000 تومان 

مشخصات

 

کف شوی و فرش و موکت شور

دستگاه شستشوی مبلمان

توان  1400 وات

خروجی آب 1 لیتر در دقیقه

ظرفیت مخزن (تمیز/کثیف) 4/4 لیتر

سرعت جریان هوا: 70L/S

قدرت مکش: 210/21 (mbar/kPa)

قدرت پمپ: 40 وات

سرعت اسپری: 1L/min

فشار اسپری: 4Bar

میزان صدا: 77dB

ولتاژ: 220-240 V

فرکانس: 50-60 Hz

دارای دو لوله اسپری با دسته، 2m و 35mm

دارای دو قطعه پلاستیک، 0.5m و 35mm

نازل اسپری با سری مناسب سطوح سخت

نازل مخصوص درز و شکاف ها

نازل مخصوص پارچه

نمایشگر موقعیت فیلتر

دارای فیلتر

دارای محفظه نگهداری لوازم جانبی

طول سیم: 5 متر

عرض کارکرد: 230 میلی متر

وزن دستگاه بدون لوازم جانبی: 7 کیلوگرم

ابعاد HxWxL:

470X290X370 میلیمتر

ساخت آلمان

با ضمانت نامه شرکت آسان راه (طبق شرایط گارانتی شرکت اصلی کارشر)


بخارشوی سرجیو

بخارشوی سرجیو Sergio مدل SSC 3400

بخارشور قوی، توان 2000 وات، حجم مخزن آب 1.8 لیتر، فشار بخار 4 بار، تولید 44 گرم در دقیقه بخار مداوم 

 

410,000 تومان 

مشخصات

 

بخارشور قوی

توان 2000 وات

حجم مخزن آب 1.8 لیتر

فشار بخار 4 بار

دارای کیف مخصوص لوازم جانبی

مجهز به قفل کودک

مدت زمان گرم شدن آب 8 دقیقه

امکان تولید 44 گرم در دقیقه بخار مداوم 

قدرت پاک کنندگی بالا

مدت زمان تولید بخار مداوم و قابل استفاده 35 دقیقه

12 ماه گارانتی

باضمانت نامه سرجیو


بخارشوی گوسونیک

بخارشوی جدید گوسونیک Gosonic مدل GSC-1592

توان 2000 وات، ظرفیت مخزن آب 1.5 لیتر، قابلیت پر کردن مداوم مخزن، میزان فشار بخار 4 بار 

 

328,000 تومان 

 

توان 2000 وات 

ظرفیت مخزن آب 1.5 لیتر

قابلیت پر کردن مداوم مخزن

دارای قدرت و بخار قابل تنظیم

میزان فشار بخار 4 بار (Bar)

مدت زمان گرم شدن 1 دقیقه

محفظه قرار گیری لوازم جانبی

دارای لوازم جانبی متنوع برای کاربردهای مختلف

بخار و قدرت قابل تنظیم

با ضمانت نامه گاسونیک


سرویس ظروف چدن

سرویس ظروف چدن 28 پارچه سرجیو Sergio مدل SNS 1428

سری میلانو Milano، 28 پارچه، دارای 4 قابلمه با درب و دو تابه تک دسته و گریل رژیمی و سرویس کف گیر و ملاقه و ... 

 

597,000 تومان 

مشخصات

 

ظروف چدن دایکاست Die cast

سری میلانو Milano

28 پارچه

دارای 4 قابلمه با درب و دو تابه تک دسته و گریل رژیمی و سرویس کف گیر و ملاقه و ...

پوشش داخلی نچسب دو لایه زایلان ویتفورد با دوام بسیار بالا

ترکیب درب پیرکس و استیل با قپه های استیل

دارای کفی منحصربفرد جهت توزیع حرارت یکنواخت

دارای پوشش نچسب برگزیده در جهان

کارایی عالی در پخت

12 ماه گارانتی

باضمانت نامه سرجیو


دی وی دی گوسونیک

دستگاه پخش DVD گوسونیک Gosonic مدل GSD-1212

دستگاه دی وی دی پلیر، دارای ورودی USB، قابلیت خواندن کارت های حافظه Sd/Mmc 

 

110,000 تومان 

مشخصات

دستگاه دی وی دی پلیر

دارای ورودی USB

قابلیت خواندن کارت های حافظه Sd/Mmc

عملکرد HDMI

عملکرد کاراوکه با دو ورودی میکروفون

عملکرد Resume/Memory Play

عملکرد Cd Ripping

با ضمانتنامه گاسونیک

 


سرویس غذاخوری ارکوپال لومینارک۲

سرویس غذاخوری آرکوپال لومینارک

 

مدل شمل

 

6,800,000 ریال

 

رنگ: سفید طرح دار 

 

سرویس: 38 پارچه 

 

کشور سازنده: فرانسه 

 

گارانتی: لومینارک 

 

 مشخصات کلی

 

سرویس :38 ، اقلام

 

سرویس 38 پارچه : 

 6 عدد بشقاب غذا خوری  ، 6 عدد بشقاب خورشت خوری ، 6 عدد پیش دستی ، 1 عدد دیس بزرگ ،1 عدد کاسه بزرگ  ، 6 عدد ماست خوری 

 6 عدد فنجان و 6 عدد نعلبکی

 

 


سرویس غذاخوری ارکوپال لومینارک

سرویس غذاخوری آرکوپال لومینارک

مدل کریزی فلاور

3,000,000 ریال

رنگ: سفید طرح دار 

کشور سازنده: فرانسه 

سرویس: 19 پارچه 

19 پارچه 46 پارچه

گارانتی: لومینارک 

 مشخصات کلی

سرویس

19/46

اقلام

سرویس 19 پارچه : 

6 عدد بشقاب غذا خوری 

6 عدد بشقاب خورشت خوری 

6 عدد پیش دستی 

1 عدد دیس بزرگ 

 

سرویس 46 پارچه : 

اقلام سرویس 19 پارچه به علاوه 

1 عدد کاسه بزرگ 

6 عدد ماست خوری 

6 عدد فنجان و 6 عدد نعلبکی 

6 عدد لیوان 

1 عدد پارچ درب دار


موبایل اپل مدل iPhone 6

موبایل اپل

مدل iPhone 6 ؛38,900,000 ریال

حافظه داخلی:16 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت ، رنگ: نوک مدادی سفید بژ نوک مدادی

 بدون گارانتی : مشخصات کلی ، فرم گوشی ،ساده ، مدل گوشی ، لمسی

نوع شبکه

2G :GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 

3G : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 

HSDPA , 42 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps 

4G : ( LTE 700 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 850 - A1549 (GSM), A1549 (CDMA 

LTE , Cat4, 150 Mbps DL, 50 Mbps UL 

جنس بدنه ، آلومینیوم ، وزن (گرم) :129  ،  ابعاد (میلی متر) :6.9 × 67 × 138.1

سیم کارت:نوع نانو ، تعداد سیم کارت:1، سیستم عامل

IOS ،iOS 8.0

پورت ها:USB، MicroUSB نسخه‌ی 2.0 ، فیش 3.5 میلیمتری صدا ، صفحه نمایش

نوع صفحه ؛IPS LCD ، سایز صفحه (اینچ):4.7 ، کیفیت صفحه:1334 × 750

تعداد رنگ صفحه:16 میلیون رنگ ، قابلیت های صفحه:دارای یک لایه شیشه‌ی ضد خش 

تراکم پیکسلی صفحه نمایش : 326 پیکسل بر اینچ

حافظه:حافظه RAM:1024 مگابایت؛حافظه ROM:16384 مگابایت ، مدل پردازنده :Apple A8 Chipset

سرعت پردازنده

1.4GHz

پردازنده گرافیکی:Dual-Core 64-bit CPU

دوربین:دوربین اصلی،کیفیت دوربین عکاسی :8 مگاپیکسل ، اندازه عکس

2448x3264 ، کیفیت فیلم،Full HD

سرعت فیلمبرداری

60 فریم بر ثانیه،قابلیت های دوربین،فوکوس اتوماتیک ،نوع فلاش : LED دوتایی (Dual-LED) 

دارای سنسور با سایز 1.5µm ،دارای لرزشگیر تصویر (Video Stabilization)  ،مجهز به فوکوس لمسی (Touch Focus ) 

قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی فیلم‌ها و عکس‌های گرفته شده بر روی آن‌ها (Geo-Tagging) 

دارای ردیاب خودکار چهره (Face Detection)  ، قابلیت عکاسی HDR و پانوراما ( Panorama )، دوربین دوم

دوربین دوم 1.2 مگاپیکسلی و با کیفیت HD 720p

اسپیکر، بلندگوی مونو

میکروفن ، قابلیت حذف سر و صدا و نویزهای اضافی در هنگام مکالمه با استفاده از میکروفن اختصاصی (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)

امکانات کاربردی گوشی

GPS:A-GPS همراه با Glonass

GPRS، Bluetooth، نسخه‌ی 4.0 به همراه A2DP

WLAN:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot

NFC،Edge

voice recorder،game

به‌صورت پیش‌فرض ندارد؛ امکان دانلود و نصب بازی وجود دارد

حسگرشتاب سنج

حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate)

حسگر ژیروسکوپ :Gyro Sensor

نوع باطری،باتری لیتیوم پلیمری،مدت شارژدهی، در حالت stand by (ساعت)،250

در حالت مکالمه:14 ساعت، فرمتهای پخش:صوتی

MP3/AAC/AXX/AAX+/WAV

تصویری

MP4/M4V/H.264/H.263/MPEG-4/M-JPEG/Avi

سایر ویژگی ها و امکانات؛PDF 

SMS ،MMS ،ایمیل 

Push Email ،Instant Messaging ،مرورگر وب (HTML ( Safari 

حسگر Proximity (مجاورت) برای خاموش شدن خودکار صفحه نمایش هنگامی که کاربر گوشی را به گوش خود نزدیک می‌کند (Proximity Sensor) 

قطب نما (Compass) ،فشار سنج (Barometer) ،فرمان صوتی 

سایر قابلیت ها دارای سنسور اثر انگشت بر روی کلید Home 

مجهز به کانکتور Lightning با امکان اتصال به گوشی از هر دو جهت پورت 

مجهز به سیستم Siri بهبود یافته برای دریافت صدا، دستورات زبان طبیعی و دیکته (Siri Natural Language Commands and Dictation) 

مجهز به پخش کننده و ویرایشگر صوتی و تصویر (Audio/Video Player and Editor)  ،دارای ویرایشگر عکس (Image Editor) 

سازمان دهنده (Organizer) 

دارای نمایشگر و ویرایشگر مستندات (Document Viewer/Editor) 

Voice Memo/Dial/Command 

iCloud Cloud Service ،iBooks PDF Reader

متعلقات:اقلام همراه گوشی،شارژر باتری ،کابل Lightning ،دفترچه راهنم


تلویزیون ال ایی دی ال جی

تلویزیون ال ای دی ال جی

مدل LA62100

25,290,000 ریال

رنگ: مشکی 

اندازه صفحه نمایش: 42 

55 32 42 47

گارانتی: گلدیران 

 مشخصات کلی

سری

K560

سایز صفحه نمایش

32,42,47,55

مشخصات تصویر

کیفیت تصویر

Full HD

قابلیت های تصویری

بهبود دهنده رنگ تصاویر 

پردازنده افزایشگر وضوح تصویر 

پشتیبانی از نمایش 24 فریم در ثانیه 

قابلیت تنظیم عمق تصویر سه بعدی 

قابلیت WiDi (نمایش تصاویر تلوزیون بر روی دستگاه های هوشمند داخل شبکه خانگی) 

قابلیت Dual Screen

مشخصات صدا

اسپیکرها

2 عدد بلندگوی 10 وات

سایر ویژگیهای صدا

از بین برنده نویز صدا 

پخش DTS 

امکانات صوتی

صدای دالبی

دارد

صدای 3D

دارد

مشخصات 3D

رزولوشن تصویر سه بعدی

1920x1080

تعداد عینک های 3D

4 عدد

قابلیت های تصویری

3D

دارد

قابلیت 2D به 3D

دارد

اتصال به اینترنت

قابلیت اتصال به اینترنت

دارد

امکانات اینترنتی

Full web browsing 

DLNA/WiFi

نحوه اتصال

وای فای درونی (WiFi BUILT IN)

دارد

ورودی ها

HDMI

3 پورت

USB

3 پورت

Composite

1 پورت

سایر ورودی ها

ورودی RF 

LAN

امکانات

سایر امکانات

خروجی هدفن 

دوربین B/in / Ready 

قابلیت پشتیبانی از بازی دو طرفه 

دارای گیرنده داخلی دیجیتال 

بازی سه بعدی 

پشتیبانی از هارد خارجی 

تلتکست فارسی 

کنترل نور صفحه جهت مصرف انرژی کمتر 

تلویزیون هوشمند 

اشتراک گذاری هوشمند (Smart Share)


تلویزیون پلاسمای ال جی

تلویزیون پلاسما ال جی

مدل PA45000

24,010,000 ریال

رنگ: مشکی 

اندازه صفحه نمایش: 50 

42 50

گارانتی: گلدیران 

 مشخصات کلی

سری

PA

سایز صفحه نمایش

42,50

مشخصات تصویر

کیفیت تصویر

HD

نسبت تصویر

16:9

قابلیت های تصویری

بهبود دهنده رنگ تصاویر 

پردازنده افزایشگر وضوح تصویر 

پشتیبانی از نمایش 24 فریم در ثانیه 

موتور پردازشگر سه گانه 

(Picture Wizard II (2D/3D

مشخصات صدا

اسپیکرها

2 عدد بلندگوی 10 وات

سایر ویژگیهای صدا

دارای قابلیت Clear voice II

امکانات صوتی

صدای دالبی

دارد

ورودی ها

HDMI

2 پورت

USB

2 پورت

امکانات

سایر امکانات

تلوزیون Pentouch با نرم افزارهای کاربردی 

تله تکست 

Simplink 

محافظ صفحه نمایش 

قابلیت پخش فرمت Divx 


تلویزیون پلاسما ال جی مدل PA45000

تلویزیون پلاسما ال جی

مدل PA45000

16980,000 ریال

رنگ: مشکی 

اندازه صفحه نمایش: 42 

42 50

گارانتی: گلدیران 

 مشخصات کلی

سری

PA

سایز صفحه نمایش

42,50

مشخصات تصویر

کیفیت تصویر

HD

نسبت تصویر

16:9

قابلیت های تصویری

بهبود دهنده رنگ تصاویر 

پردازنده افزایشگر وضوح تصویر 

پشتیبانی از نمایش 24 فریم در ثانیه 

موتور پردازشگر سه گانه 

(Picture Wizard II (2D/3D

مشخصات صدا

اسپیکرها

2 عدد بلندگوی 10 وات

سایر ویژگیهای صدا

دارای قابلیت Clear voice II

امکانات صوتی

صدای دالبی

دارد

ورودی ها

HDMI

2 پورت

USB

2 پورت

امکانات

سایر امکانات

تلوزیون Pentouch با نرم افزارهای کاربردی 

تله تکست 

Simplink 

محافظ صفحه نمایش 

قابلیت پخش فرمت Divx 

 


ديکشنري آنلاين