• دقت کنید ماشین لباسشویی به درستی در جای خود طراز شده باشد.
  • از پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی با کف کنترل شده استفاده کنید.
  • لباس ها را قبل از گذاشتن در ماشین لباسشویی از نظر همراه نبودن با سوزن، سکه و سایر اشیاء کنترل نموده و زیپ لباس ها را بنندید.
  • پس از اتمام مرحله شست و شو و خارج نمودن لباس ها، آب اضافی لاستیک دور در را خشک کرده و تا خشک شدن کامل دستگاه، درب آن را باز بگذارید.
  • فیلتر ماشین لباسشویی را هر چند وقت یکبار تمیز کنید.